Oprogramowanie ZPHI®

Oprogramowanie ZPHI® proponowane przez NOVIMET posiada wyłączność na trzy patenty Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS).

Technologia radiowa «podwójnej polaryzacji» pozwala wyodrębnić wartość intensywności deszczu z niespotykaną precyzją.

Szczególne zalety ZPHI ® polegą na tym, że :

  • Zmierzy natężenie deszczu na ziemi, z dużo wyższą dokładnością od pluwiometra.
  • Oddzielenie echa opadowego od niepożądanego echa zakłócającego (echa z ziemią ,czy morzem).
  • Rozróżnienie różnych typów opadów atmosferycznych (deszcz, śnieg, deszcz ze śniegiem, grad).

Szczególne zalety ZPHI ® polegą na tym, że :

  • Skutecznie weryfikuje oszacowania intensywności opadów (w pasmach C i X ).
  • Dostosowuje się do naturalnej intensywności deszczu, automatycznie wyrównuje sygnał przekazu radarowego, bez pogorszenia rozdzielczości przestrzennej danych wejściowych.
  • Pozwala sprawdzić kalibracje bezwzględną radaru.
  • Posiada moduł do klasyfikacji typów opadów atmosferycznych, także w pasmach o niskich częstotliwościach.

Algorytm ZPHI ® stosuje się do pasm X (~ 9 GHz), C (~ 5 GHz) i S (~ 3 GHz).

zphi_fig_1_1 zphi_fig_1_2

Przykład 1 :Wewnętrzna kolibracja z użyciem  oprogramowania ZPHI®opracowanego przez NOVIMET. Z lewej : przed kalibrowaniem,diagram dyspersji KDP/Z z funkcja ZDR, których średnia jest w kolorze czarnym, odbiega od krzywych teoretycznych (w kolorze). Na prawo : korygując kalibracje o +3dB ,centralizuje wykres krzywych teoretycznych.

 

zphi_fig_2_1 zphi_fig_2_2

Przykład 2 : Weryfikacja skuteczności korekty kalibracji poprzez porównanie wyników opadów przez radar, z miernikami deszczu na ziemi. Przed kalibracją (lewy wykres),wynik deszczu na radarze jest zawyżony w stosunku do czujników na ziemi. Po zastosowaniu korekty + 3dB, przekątna znika i wyniki statystyczne znacznie się poprawiają..

 

zphi_fig_3_1 zphi_fig_3_2

Przykład 3 :wysokość  opadów deszczu  w ciągu 24 godzin przed korektą kalibracji (rysunek po lewej) i po korekcie  + 3 dB (rysunek po prawej). Należy pamiętać, że najbardziej intensywne deszcze są zredukowane, natomiast  niskie i umiarkowane są powiększone i wzmacniają  efekt oczekiwany przez teorię.

 

zphi_fig_4_1 zphi_fig_4_2

Przykład 4 :  wartosc  PPI w 2.4° w linii Squall obserwowany przez radar polarymetryczny  w paśmie X (radar HYDRIX Vial Mont, 20 km na północ od Nicei). Po lewej odbicie pola (dBZ), na prawo klasyfikacja opadów (niebieski :deszcz,czerwony :grad,fioletowy : błoto,biały : śnieg, żółty :echo z ziemi).


Pobierz informacje techniczne

Comments are closed.