Badanie rozwiązań i aplikacji w hydrometeorologii

  • wyrównywanie poziomu wody
  • prognozowanie powodzi
  • hydrologia miejska
  • rolnictwo
  • energia
  • transport

Comments are closed.